کمند بر کوه

190 هزار تومان

10 در انبار

توضیحات

  • کمند بر کوه
  • گزیده‌ی رسایل منسوب به خواجه عبدالله انصاری
  • گزینش و توضیح: دکتر محمدسرور مولایی
  • همراه با دو لوح شنیداری
  • خوانش متن: اسماعیل جنتی