پشتیبانی وب سایت

support{@}dakkkeh.com

 مدیریت

info{@}dakkkeh.com

تماس

02188816027

فروش

shop{@}dakkkeh.com

آدرس

تهران. قائم مقام فراهانی. میدان گاگیک طومانیان (شعاع). پلاک 1، واحد 7