دکه چیست؟

دکه، فروشگاه آنلاین محصولات فرهنگی است. این تعریفی سهل و ممتنع است. هم واقعیت دارد هم غیرواقعی است. دکه یک فروشگاه است چون کتاب و مجله و موسیقی را می‌توانید در آن سفارش بدهید و در خانه تحویل بگیرید، اما از آن فروشگاه‌ها نیست که همه چیز در آن پیدا بشود. بیشتر شبیه تک‌فروشی‌های خیابان جمهوری است، جایی که جنس‌هایش را تک‌سایز و پروازی آورده و برای خریدن یک پیراهن اندازه باید هر روز به آن سر برنید.
دکه فروشگاهی است که قبل از شما همه چیز را انتخاب کرده. از هر نشری تعدادی کتاب و از هر تولیدکننده‌ی فرهنگی بهترین‌هایش را آورده. دکه جایی است که قرار است هر چیزی می‌آورد قبلش خودش آن را پوشیده باشد.