طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران

امتیاز خرید: 2 امتیاز

65 هزار تومان

موجود در انبار

توضیحات

  • طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران
  • احمد اشرف
  • علی بنو عزیزی
  • ترجمه: سهیلا ترابی فارسانی
  • نشر نیلوفر

موضوع طبقات اجتماعی در ایران و نقش آنان در تحولات اجتماعی و سیاسی از حوزه‌های جالب و موردتوجه دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ، جامعه‌شناسی و دیگر رشته‌های علوم انسانی است. یکی از بهترین منابع مطالعه در این حوزه برای دانشجویان و طالبان علم کتاب طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران اثر احمد اشرف، نویسنده و جامعه‌شناس برجسته و استاد دانشگاه‌ کلمبیا و علی ‌بنوعزیزی، استاد و پژوهشگر کالج بوستون است.

کتاب طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران متشکل از چند مقاله است. سه مقاله‌ی اول این اثر با عنوان «طبقات اجتماعی در ایران اسلامی دوره‌ی میانه»، «طبقات اجتماعی در دوره‌ی قاجاریه» و «طبقات اجتماعی در دوره‌ی پهلوی» به طبقات اجتماعی ایران در سه مقطع تاریخ میانه، دوره‌ی قاجاریه و عصر پهلوی می‌پردازد. مقاله‌ی چهارم، «اتحاد بازار و روحانیت: بنیان اجتماعی شورش‌ها و انقلاب‌ها» نام دارد. نویسندگان در این مطلب، به بازتاب ارتباط پویای بازار و روحانیت در جنبش‌های اعتراضی یک قرن گذشته در ایران می‌پردازند. مقاله‌ی دیگر، زیر عنوان «دولت، طبقات و روش‌های بسیج توده‌ها در انقلاب ایران» علاوه برتقسیم‌بندی زمانی انقلاب به پنج دوره، به بررسی نقش طبقات اجتماعی، زمان حضور در صحنه‌ی مبارزات و تعداد نفرات شرکت‌کننده می‌پردازد.

مقاله‌ی آخر، «حکومت و مناسبات ارضی پیش و پس از انقلاب ایران»، شامل سه بخش است. بخش نخست به نیروی پیش‌برنده‌ی انقلاب سفید و برنامه‌های اصلاحات ارضی و بخش دوم به مناسبات ارضی و مبارزه برای زمین در طول انقلاب و در سال‌های 1356-1369 می‌پردازد و در پایان، سیاست‌های حکومتی و اصلاحات ارضی در دو دوره‌، مقایسه می‌شوند.