تمام‌شد!

آگراندیسمان

امتیاز خرید: 2 امتیاز

35 هزار تومان

تمام‌شد!

توضیحات

  • آگراندیسمان
  • داستان‌های آرژانتینی
  • خورخه لوییس بورخس
  • خولیو کورتاسار
  • آدولفو بیوئی کاسارس
  • روبرتو بولانیو
  • اوراسیو کیروگا
  • ترجمه: شهریار وقفی‌پور